Verksamhet


Varje lammrådgivare bedriver verksamhet i sina respektive företag. Men tillsammans kan vi erbjuda följande:

  • Utbildningar – att lära i grupp är roligt
    Vi genomför dels seminarier/kurser för lammproducenter i egen regi, men även tillsammans med utvalda internationella experter.
  • Projektledning
    Tillsammans i föreningen driver vi projekt som för svensk lammproduktion framåt. Har du projektidéer som du tycker borde utvecklas? Hör gärna av dig till någon av oss.
  • RemissinstansGimrarna samlar lammexpertis i Sverige
  • Marknadsföring – tillsammans marknadsför vi professionell lammrådgivning
  • Gemensamma fortbildningar