Vi är Gimrarna!

Det är vi som är Gimrarna! Varje lammrådgivare arbetar inom sitt företag respektive sin organisation. Du är alltid välkommen att kontakta den lammrådgivare som du tycker passar ditt behov bäst.

Anna Törnfelt
Tel. 073-707 29 45
E-post: anna.tornfelt@gotlandica.se
Anna Törnfelt bor i Alskog, Ljugarn på Gotland. Hon arbetar med det egna lantbruket, rådgivning (numera LRF Konsult) och förtroendeuppdrag som ordförande för LRF Gotland och Gotlands Fåravelsförening. Anna har haft får sedan barnsben; lantrasfår, finull och rya på fädernegården, numera en Gotlandsfårsbesättning på 165 tackor. Hon har arbetat med lammproduktion på Nya Zeeland, på SLU:s tidigare försöksgård Lövsta och haft kurser i lammproduktion på Lövsta Landsbygdsgymnasium i Romakloster under de senaste fem åren.

Anna kan hålla kurser inom produktion och ekonomi. Anna erbjuder också rådgivning till enskilda fårbesättningar och kan stötta nystartade besättningar.

Birgit Fag
Tel. 070-829 05 45
E-post: birgit.fag@hushallningssallskapet.se
Hemsida: www.hush.se
Birgit Fag bor i Gunneryd utanför Gränna i Småland. Hon delar sin arbetstid mellan egen lammproduktion och jobbet som rådgivare på Hushållningssällskapet i Jönköping. Birgit har varit lammproducent sedan 1988 och är rekommenderad mönstrare av gotlandsfår.

Birgit erbjuder kurser utformade enligt kundens önskemål, liksom individuell rådgivning som hon själv tycker är mest effektivt. Birgits motto är: Det finns inga dumma frågor!

Karin Granström
Tel. 070-257 67 60
E-post: karin.granstrom@hushallningssallskapet.se
Hemsida: www.hush.se
Karin Granström bor i Fagerås, Kil i Värmland. Hon arbetar med husdjursrådgivning på Hushållningssällskapet i Värmland. Karin har jobbat med får i hela sitt liv.

Karin erbjuder produktionsuppföljning samt rådgivning kring utfodring, strategiska beslut, betesplanering, beräkning av vallfoderkostnad, EU-stöd och tvärvillkor samt kurser bl.a. kursen ”Utveckla din lammproduktion”.

Titti Strömne
Tel. 070-589 32 33
E-post: titti@gladafaret.se
Hemsida: www.gladafaret.se
Titti Strömne, husdjursagronom och verksam i det egna rådgivningsföretaget Glada Fåret. Utgår från Enköping i Uppland, men jobbar i hela Mellansverige. Är lammproducent och har jobbat med frågor som rör lammproduktion de senaste 20 åren; allt från utfodring, avel, ekonomi, uppföljning och produktionsplanering. För dig som vill ha gårdsanpassad rådgivning erbjuds enskild rådgivning. Annars håller Glada Fåret gärna kurser eller grupprådgivningar som är ett uppskattat sätt att få ny kunskap och utbyta erfarenheter. Glada Fåret kan även anlitas som projektledare. Allt för en hållbar svensk lammproduktion!

Sofia Hedlund
Tel. 070-829 09 21
E-post: sofia.hedlund@hushallningssallskapet.se
Hemsida: www.hushallningssallskapet.se
Sofia Hedlund bor i Bjurtjärn utanför Storfors i Värmland och arbetar som byggrådgivare på Hushållningssällskapet i Värmland. Hemma på den egna gården håller hon på att bygga upp en egen mindre besättning med produktionsfår.
Sofia erbjuder hjälp med vad man ska tänka på vid ny-, om- och tillbyggnation; ritningar, förprövning och ventilationsberäkning. För att vi ska få en hållbar lammproduktion är det viktigt att få lättarbetade stall med god djurvälfärd.

Anna Hultgren
Tel. 070-553 68 11
E-post: anna.hultgren@hushallningssallskapet.se
Hemsida: www.hushallningssallskapet.se

Anna är husdjursagronom och är husdjursrådgivare på Hushållningssällskapet i Värmland. Anna har tidigare jobbat som lantbruksrådgivare via Husdjursföreningar, samt revisor på Kiwa. Anna har en mindre besättning med Värmlandsfår. Annas specialitet är ekologiskt produktion.