Styrelse

Anna Hultgren, ordförande. Tel. 070-553 68 11, anna.hultgren@hushallningssallskapet.se

Birgit Fag, vice ordförande. Tel. 070-829 05 45, birgit.fag@hushallningssallskapet.se

Anna Törnfelt, kassör. Tel. 073-707 29 45, anna.tornfelt@gotlandica.se

Titti Strömne, sekreterare. Tel. 070-589 32 33, titti@gladafaret.se