Medlem

Medlemskap för rådgivare – tillsammans blir vi mycket mer…

Bedriver Du rådgivning gentemot lammproducenter? Vi vill gärna bli fler medlemmar! Vi välkomnar såväl veterinärer som produktionsrådgivare som har dokumenterad kompetens och bedriver oberoende konsultverksamhet inom fårnäringen i seriös omfattning. Den 1 februari 2012 startade Gimrarna ekonomisk förening. Föreningens stadgar finns här.

Medlemsanmälan kan du göra här.

Sex bra skäl för dig som rådgivare att bli medlem i Gimrarna

 • Du tycker att det är roligt och inspirerande att samarbeta med andra kollegor som är intresserade av får och som i sin profession sysslar med rådgivning till fårägare.
 • Du ser fördelar med att vi har både samma och olika kompetensområden där vi kan hjälpa varandra.
 • Du är intresserad av att ta del av kollegors erfarenhet och kunskap inom ämnet lammproduktion, samtidigt som du är beredd att ge tillbaka av dina egna erfarenheter till nätverket.
 • Du tycker att det är en god idé att utbilda varandra, och att vi ordnar gemensamma fortbildningar för oss medlemmar.
 • Du tycker det är bra att samarbeta kring marknadsföring av svensk lammrådgivning så vi förbättrar tillgängligheten gentemot producenterna.
 • Du tycker att det är en god idé att gemensamt kunna söka offentlig finansiering för att förverkliga nya idéer i lammbranschen.

För att bli fullvärdig medlem betalar du en insats på 1000 kr (som du får tillbaka om du går ur) samt en årlig medlemsavgift på 100 kr. Dessutom tillkommer en av serviceavgift på 3500 kr. Alla priser gäller för 2012 och är exkl. moms.

Vad kan föreningen göra?

Det är föreningens medlemmar som beslutar vad föreningen ska arbeta med, men det kan t ex vara:

 • Ge din lammrådgivning en ytterligare marknadsföringskanal gentemot kunderna. En gemensam marknadsföring bland annat via webben, broschyrer, deltagande i event och mässor.
 • Driva projekt med anknytning till lammproduktion.
 • Utveckla och underhålla samarbeten och nätverk både inom Sverige och internationellt.
 • Anordna fortbildningar för oss medlemmar, men även gemensamt för våra kunder.

  Vet. David Hendersen i samspråk med vet. Åsa Lindqvist.