Föredrag

Varje år inbjuder Gimrarna sina kunder och andra intresserade till ett föredrag/seminarium inom aktuellt ämne. Läs om aktuellt föredrag under rubriken.