ERFA-grupp som fortsättning på projekt lammöverlevnad

I projektet Ökad lammöverlevnad har vi gemensamt kunnat kartlägga en hel del möjligheter till att öka lammöverlevnaden. Den vanligaste frågan vi brottades med under projektet har vi däremot inte knäckt. Vi som deltagit i projektet har formulerat den så här: Varför får en del tackor lamm som dör precis innan lamningen ska sätta igång? Tackorna har i regel svaga värkar och om lammen dör för att tackan har svaga värkar eller om tackorna har svaga värkar för att de har döda lamm är vi osäkra på.

Själv vill jag gärna lära mig mer om orsakerna till detta och vad man kan göra för att lösa problemet. Jag tror att vi behöver dokumentera mer hur vi sköter våra tackor under dräktigheten för att hitta orsakerna. Det arbetet har deltagarna i projektets workshoppar redan påbörjat och jag vill gärna fortsätta med det. Därför vill jag bjuda in alla intresserade till att starta Erfa-gruppen Ökad lammöverlevnad. Jag tänker mig att vi fortsätter dokumentera hur vi sköter tackorna och att vi råddar lite djupare i de resultat vi får fram. Vi skapar en maillista och har åtminstone ett telefonmöte, typ i början av juni 2020 när alla lammat klart. Om du som läser detta har en lammdödlighet på >6% i samband med själva lamningen får du gärna vara med i gruppen. Du behöver också ha minst 25 tackor som lammar.

Vill du vara med i erfagruppen så mailar du birgit.fag@hushallningssallskapet.se 

Det här inlägget postades i Ingen kategori. Bokmärk permalänken.