Remissvar djurvälfärdsersättning m.m

Gimrarna är remissinstans till bl.a till Jordbruksverket för olika stöd m.m. som påverkar lammnäringen. Nu senast har vi lämnat synpunkter på kommande föreskrift om miljöersättningar, ersättningar för ekologisk produktion och kompensationsstöd.

I vårt följebrev skriver vi bl.a.: Gimrarna ställer sig positiva till införandet av ersättningen för extra djurvälfärd för får. Vi ser det som ett bra sätt att motivera fårägarna till att arbeta för en ökad djurvälfärd.

Vi tycker att det är olyckligt att informationen om och bestämmelserna för ersättningen kommer  efter det att reglerna ska börja efterlevas för den som söker ersättningen. Vi hoppas därför att tolkningen det första året blir välvillig.

SJVFS 2016-xx Remiss Gimrarnas synpunkter

Konsekvensutredning 2016-xx Remiss Gimrarnas synpunkter

Det här inlägget postades i Djurvälfärdsersättning får, Remissvar. Bokmärk permalänken.